BMDelivery on kokonaisratkaisu jakelun hallintaan, jossa tilaukset välitetään meille sähköisesti ja me huolehdimme toimituksista sovittujen aikaikkunoiden mukaisesti. Aikataulutetun reittisuunnitelman mukaisesti pystymme informoimaan asiakkaille ennakkoon toimitusajat tarpeiden mukaisesti. Tiedot välittyvät sähköisesti koko jakeluketjussa ja palautamme mahdollisten asiakkailta tulevien kierrätettävien pakkausten tiedot takaisin laskutusta varten. Toimitukseen liittyvät dokumentit palautetaan allekirjoitettuina sähköisesti lähettäjälle ja tarvittaessa myös asiakkaille laskuntarkastusta varten.

 

Kuljettajat koulutamme asiakasohjeiden mukaisesti ja osaamista ylläpidämme säännöllisillä koulutuksilla. Koulutettujen kuljettajien avulla pystymme tarjoamaan yksilöitävissä olevat ja pitkälle viedyt lisäarvopalvelut asiakasrajapinnassa. Säännöllisten yhteistyöpalavereiden ja toimintaa mittaavien mittareiden avulla haluamme taata laadukkaan toiminnan ja sen kehittämisen.

Yhteydenotto>>