BMLogistics on laajennettu palvelu BMDeliverystä, johon sisältyy lisäksi tuotteiden lastaus ja keräily mukaan lukien keräilyssä käytettävät tietojärjestelmät. BMLogistics on kokonaisratkaisu logistiikan hallintaan, jossa tilaukset välitetään meille sähköisesti ja me huolehdimme tuotteiden keräilystä ja toimituksista sovittujen aikaikkunoiden mukaisesti. Keräily- ja lastaussuunnitelmissa pystymme huomioimaan jakelun aikatauluvaatimukset sekä lastausten ajoitukset ketjussa syntyvien odotusaikojen minimoimiseksi ja toimitusajan optimoimiseksi.

 

Aikataulutetun reittisuunnitelman mukaisesti pystymme informoimaan asiakkaille ennakkoon toimitusajat tarpeiden mukaisesti. Tiedot välittyvät sähköisesti koko jakeluketjussa ja palautamme asiakkailta tulevien kierrätettävien pakkausten tiedot takaisin laskutusta varten. Toimitukseen liittyvät dokumentit palautetaan allekirjoitettuina sähköisesti lähettäjälle ja tarvittaessa myös asiakkaille laskuntarkastusta varten.

 

Keräilijät ja kuljettajat koulutamme asiakasohjeiden mukaisesti ja osaamista ylläpidämme säännöllisillä koulutuksilla. Koulutettujen kuljettajien avulla pystymme tarjoamaan yksilöitävissä olevat ja pitkälle viedyt lisäarvopalvelut asiakasrajapinnassa. Säännöllisten yhteistyöpalavereiden ja toimintaa mittaavien mittareiden avulla haluamme taata laadukkaan toiminnan ja sen kehittämisen.

Yhteydenotto>>